Privacy Statement

Wij vinden het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Wij houden ons daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.

Gebruik van Cookies

Om onze dienst te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet alle door ons aangeboden diensten storingsvrij functioneren voor u.

Elke website die gebruik maakt van cookies is sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

  1. _utmz, _utmt, _utmc, _utmb, _utma
  2. PHPSESSID
  3. wordfence_verifiedHuman

Toelichting:

  1. Google Analytics cookies. Uw IP-adres is geanonimiseerd. Zie onder voor meer informatie.
  2. Functionele cookie. Deze cookie houdt gedurende uw bezoek bij welke pagina’s u bezoekt en uw eventuele gedane zoekopdrachten op de site.
  3. Functionele cookie van de WordPress Security Plugin Wordfence.

Verder kunnen er zogenaamde affiliate-cookies geplaatst worden op het moment dat u klikt op een banner of op een link naar een externe site. Een affiliate cookie helpt een adverteerde bij het herleiden naar wie hem de bezoeker heeft bezorgt. Outdoorwinkels.nl ontvangt dan, wanneer een bezoeker via de website in sommige webwinkels een bestelling doet, een commissie.

Gegegevensbeveiliging

24Dating.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 24Dating.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan 24Dating.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen over vervangen wanneer wij dit nodig achten. Bovendien gaan wij er vanuit dat u hier kennis van heeft kunnen nemen en de inhoud begrijpt. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@rngmedia.nl.

Lees ook de disclaimer